Maar over stortyelling gesproken... 

Waarom het niet altijd zonnig moet zijn

Vorige maand overleed de Zygmunt Bauman, een van de meest invloedrijke filosofen en sociologen in Europa. Hij schreef vele artikelen en boeken over modernisme, globalisme, consumentisme en de Holocaust. Ook introduceerde hij de term liquid modernity, ter vervanging van het postmodernisme, om de constante beweging en verandering in de huidige samenleving beter te kunnen omschrijven.

In dit filmpje vertelt hij met aansprekende metaforen en mooie taalconstructies, dat we helemaal verkeerd kijken naar geluk. "We have been brought up [...] to think about happiness as an uninterrupted row of better and better pleasures. But happiness is in overcoming... unhappiness."

 

Meer wijsheden? Lees hier een mooi interview van 032c met wijlen Zygmunt.


Wat maakt een verhaal tot een goed verhaal? Welke elementen zijn nodig? En wat is de rol van de verteller? In de rubriek goed verhaal, lekker kort komen verschillende voorbeelden voorbij van verhalen die op een of andere manier raken, prikkelen of blijven hangen. 

 

Volg eens een lesje storytelling van Pixar

Hoe je een verhaal vaarwel zegt